GENESIS GLIDETECH, 5W-30 5 л., 4 л., 1 л.
GGENESIS CLARITECH, 5W-30 5 л., 4 л., 1 л.
GENESIS POLARTECH, 0W-40 5 л., 4 л., 1 л.
GENESIS ADVANCED, 10W-40 5 л., 4 л., 1 л.
GENESIS ARMORTECH A3/B4, 5W-30 5 л., 4 л., 1 л.
GENESIS ARMORTECH A5B5, 5W-30 4 л., 1 л.
GENESIS ARMORTECH VN, 5W-30 4 л., 1 л.
GENESIS ARMORTECH, 5W-40 4 л., 1 л.